MATE

Prikazujemo 1–9 od 21 rezultata

RegBrNaziv udžbenikaCijena
KompletRegBrNaziv udžbenikaAutoriVrsta izdanjaPredmetNakladnikCijena
4872

BANKARSTVO I OSIGURANJE 4 : udžbenik za4. razred ekonomske škole

Renata Muženić, Martina Petrac, Ante ŽigmanudžbenikEkonomske školeMATE 70,14 kn

BANKARSTVO I OSIGURANJE 4 : udžbenik za4. razred ekonomske škole

Renata Muženić, Martina Petrac, Ante ŽigmanPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:4 - 4.Reg. broj:4872Šifra:Cijena: 70,14 kn4872

BANKARSTVO I OSIGURANJE 4 : udžbenik za4. razred ekonomske škole

i

Autori:Renata Muženić, Martina Petrac, Ante Žigman

Predmet:Ekonomske škole

Vrsta izdanja:udžbenik

Izdavač:MATE

Razred:4 - 4.

Šifra:

70,14 knRenata Muženić, Martina Petrac, Ante ŽigmanPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:4 - 4.Šifra: Dodaj u košaricu
RegBrNaziv udžbenikaCijena
KompletRegBrNaziv udžbenikaAutoriVrsta izdanjaPredmetNakladnikCijena
Držać mjesta Držać mjesta4269

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE : udžbenik za 2. razred ekonomske škole

Borna Jalšenjak, Kristijan KrkačudžbenikEkonomske školeMATE 56,50 kn

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE : udžbenik za 2. razred ekonomske škole

Borna Jalšenjak, Kristijan KrkačPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:2 - 2.Reg. broj:4269Šifra:Cijena: 56,50 kn4269

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE : udžbenik za 2. razred ekonomske škole

i

Držać mjesta

Autori:Borna Jalšenjak, Kristijan Krkač

Predmet:Ekonomske škole

Vrsta izdanja:udžbenik

Izdavač:MATE

Razred:2 - 2.

Šifra:

56,50 knBorna Jalšenjak, Kristijan KrkačPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:2 - 2.Šifra: Dodaj u košaricu
RegBrNaziv udžbenikaCijena
KompletRegBrNaziv udžbenikaAutoriVrsta izdanjaPredmetNakladnikCijena
Držać mjesta Držać mjesta4873

MARKETING 3 : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

Maja Martinović, Olivera Jurković Majić, Valentina Pirić, Sanja Arambašić, Katarina MiličevićudžbenikEkonomske školeMATE 47,41 kn

MARKETING 3 : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

Maja Martinović, Olivera Jurković Majić, Valentina Pirić, Sanja Arambašić, Katarina MiličevićPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:3 - 3.Reg. broj:4873Šifra:Cijena: 47,41 kn4873

MARKETING 3 : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

i

Držać mjesta

Autori:Maja Martinović, Olivera Jurković Majić, Valentina Pirić, Sanja Arambašić, Katarina Miličević

Predmet:Ekonomske škole

Vrsta izdanja:udžbenik

Izdavač:MATE

Razred:3 - 3.

Šifra:

47,41 knMaja Martinović, Olivera Jurković Majić, Valentina Pirić, Sanja Arambašić, Katarina MiličevićPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:3 - 3.Šifra: Pročitaj više
RegBrNaziv udžbenikaCijena
KompletRegBrNaziv udžbenikaAutoriVrsta izdanjaPredmetNakladnikCijena
Držać mjesta Držać mjesta4874

MARKETING 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Maja Martinović, Olivera Jurković Majić, Ana Babić, Ana Kuštrak, Martina ČaićudžbenikEkonomske školeMATE 54,56 kn

MARKETING 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Maja Martinović, Olivera Jurković Majić, Ana Babić, Ana Kuštrak, Martina ČaićPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:4 - 4.Reg. broj:4874Šifra:Cijena: 54,56 kn4874

MARKETING 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

i

Držać mjesta

Autori:Maja Martinović, Olivera Jurković Majić, Ana Babić, Ana Kuštrak, Martina Čaić

Predmet:Ekonomske škole

Vrsta izdanja:udžbenik

Izdavač:MATE

Razred:4 - 4.

Šifra:

54,56 knMaja Martinović, Olivera Jurković Majić, Ana Babić, Ana Kuštrak, Martina ČaićPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:4 - 4.Šifra: Pročitaj više
RegBrNaziv udžbenikaCijena
KompletRegBrNaziv udžbenikaAutoriVrsta izdanjaPredmetNakladnikCijena
Držać mjesta Držać mjesta4875

MARKETING USLUGA : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Predrag Haramija, Ana Kuštrak, Martina Čaić, Ana Babić, Katarina MiličevićudžbenikEkonomske školeMATE 53,58 kn

MARKETING USLUGA : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Predrag Haramija, Ana Kuštrak, Martina Čaić, Ana Babić, Katarina MiličevićPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:4 - 4.Reg. broj:4875Šifra:Cijena: 53,58 kn4875

MARKETING USLUGA : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

i

Držać mjesta

Autori:Predrag Haramija, Ana Kuštrak, Martina Čaić, Ana Babić, Katarina Miličević

Predmet:Ekonomske škole

Vrsta izdanja:udžbenik

Izdavač:MATE

Razred:4 - 4.

Šifra:

53,58 knPredrag Haramija, Ana Kuštrak, Martina Čaić, Ana Babić, Katarina MiličevićPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:4 - 4.Šifra: Dodaj u košaricu
RegBrNaziv udžbenikaCijena
KompletRegBrNaziv udžbenikaAutoriVrsta izdanjaPredmetNakladnikCijena
4271

OSNOVE EKONOMIJE 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole

Amina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro NjavroudžbenikEkonomske školeMATE 49,36 kn

OSNOVE EKONOMIJE 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole

Amina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro NjavroPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:1 - 1.Reg. broj:4271Šifra:Cijena: 49,36 kn4271

OSNOVE EKONOMIJE 1 : udžbenik za 1. razred ekonomske škole

i

Autori:Amina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro

Predmet:Ekonomske škole

Vrsta izdanja:udžbenik

Izdavač:MATE

Razred:1 - 1.

Šifra:

49,36 knAmina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro NjavroPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:1 - 1.Šifra: Pročitaj više
RegBrNaziv udžbenikaCijena
KompletRegBrNaziv udžbenikaAutoriVrsta izdanjaPredmetNakladnikCijena
Držać mjesta Držać mjesta4272

OSNOVE EKONOMIJE 2 : udžbenik za 2. razred ekonomske škole

Amina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro NjavroudžbenikEkonomske školeMATE 41,57 kn

OSNOVE EKONOMIJE 2 : udžbenik za 2. razred ekonomske škole

Amina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro NjavroPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:2 - 2.Reg. broj:4272Šifra:Cijena: 41,57 kn4272

OSNOVE EKONOMIJE 2 : udžbenik za 2. razred ekonomske škole

i

Držać mjesta

Autori:Amina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro

Predmet:Ekonomske škole

Vrsta izdanja:udžbenik

Izdavač:MATE

Razred:2 - 2.

Šifra:

41,57 knAmina Ahec Šonje, Nikola Bokan, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro NjavroPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:2 - 2.Šifra: Pročitaj više
RegBrNaziv udžbenikaCijena
KompletRegBrNaziv udžbenikaAutoriVrsta izdanjaPredmetNakladnikCijena
4876

OSNOVE EKONOMIJE 3 : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

Amina Ahec Šonje, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro, Miljana Valdec, Ante ŽigmanudžbenikEkonomske školeMATE 34,75 kn

OSNOVE EKONOMIJE 3 : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

Amina Ahec Šonje, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro, Miljana Valdec, Ante ŽigmanPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:3 - 3.Reg. broj:4876Šifra:Cijena: 34,75 kn4876

OSNOVE EKONOMIJE 3 : udžbenik za 3. razred ekonomske škole

i

Autori:Amina Ahec Šonje, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro, Miljana Valdec, Ante Žigman

Predmet:Ekonomske škole

Vrsta izdanja:udžbenik

Izdavač:MATE

Razred:3 - 3.

Šifra:

34,75 knAmina Ahec Šonje, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro, Miljana Valdec, Ante ŽigmanPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:3 - 3.Šifra: Dodaj u košaricu
RegBrNaziv udžbenikaCijena
KompletRegBrNaziv udžbenikaAutoriVrsta izdanjaPredmetNakladnikCijena
Držać mjesta Držać mjesta4877

OSNOVE EKONOMIJE 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Amina Ahec Šonje, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro, Miljana Valdec, Ante ŽigmanudžbenikEkonomske školeMATE 37,34 kn

OSNOVE EKONOMIJE 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

Amina Ahec Šonje, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro, Miljana Valdec, Ante ŽigmanPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:4 - 4.Reg. broj:4877Šifra:Cijena: 37,34 kn4877

OSNOVE EKONOMIJE 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole

i

Držać mjesta

Autori:Amina Ahec Šonje, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro, Miljana Valdec, Ante Žigman

Predmet:Ekonomske škole

Vrsta izdanja:udžbenik

Izdavač:MATE

Razred:4 - 4.

Šifra:

37,34 knAmina Ahec Šonje, Marina Botica, Zrinka Mustapić, Đuro Njavro, Miljana Valdec, Ante ŽigmanPredmet:Ekonomske školeVrsta izdanja:udžbenikIzdavač:MATERazred:4 - 4.Šifra: Dodaj u košaricu
Košarica
  • Nemate proizvoda u košarici.